1e afspraak

De eerste afspraak zal bestaan uit een vraaggesprek (anamnese). Hierbij ga ik op zoek naar de oorzaak van de klachten. Hiervoor zie ik het dier in zijn dagelijkse omgeving om zo deze factoren mee te kunnen laten wegen. Tijdens het vraaggesprek observeer ik het dier. Aan het einde zal er een fysiekonderzoek en aroma test plaats vinden. Beide geven meer informatie over het dier.

Aan het einde van de anamnese leg ik uit waar de oorzaak van de klachten vandaan komen en stel ik een behandeladvies op. Deze worden ook nog via de mail nagestuurd.

Vervolgafspraak

Na het inzetten van het advies hoor ik graag hoe het gaat. Tijdens de vervolgafspraak welke fysiek of telefonisch kan plaats vinden bespreken we het vervolg traject. We kijken of er bijsturing of aanpassing in het behandeladvies nodig zijn.

Vier werkdagen voor de anamnese ontvangen we graag het ingevulde intake formulier deze ontvangt u bij de afspraak bevestiging.

Nieuwe tekst

1e afspraak

Voorafgaande aan de 1e afspraak heeft u bij de bevestiging van de afspraak een intake formulier ontvangen. Vier werkdagen voor de anamnese ontvang ik deze graag om mij voor te bereiden op de afspraak. De eerste afspraak zal bestaan uit een vraaggesprek (anamnese) welke op stal of bij u thuis plaats vindt. Hierbij ga ik op zoek naar de oorzaak van de klacht. Tijdens dit vraag gesprek probeer ik een beeld te krijgen van uw dier. Ik stel daarom niet alleen vragen over de klacht maar ook over de (medische) geschiedenis van het dier, het gedrag en de voeding. Tijdens het vraaggesprek observeer ik het dier. Aan het einde van de anamnese zal er een onderzoek plaats vinden. Het onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een energetisch onderzoek. Na het onderzoek wordt er een aromatest afgenomen. Sommige dieren vinden dit niet prettig bij deze dieren zal deze test overgeslagen worden. Zowel het onderzoek als de aroma test geven nog meer informatie over het dier.

Aan het einde van de anamnese bespreken we wat ik gezien heb. Deze informatie neem ik mee naar huis het streven is om binnen 48 uur een behandeladvies naar u toe te sturen. Mochten er aan de hand van het behandeladvies vragen zijn dan kunnen deze kort besproken worden tijdens het spreekuur op dinsdag of via mail.

Vervolgafspraken

Na het inzetten van het advies hoor ik graag hoe het gaat. Tijdens de vervolgafspraak welke fysiek of telefonisch kan plaats vinden bespreken we het vervolg traject. We kijken of er bijsturing of aanpassingen in het behandeladvies nodig zijn.

Gezondheidscheck

Het is ook mogelijk om preventief een natuurgeneeskundig consult aan te vragen. Deze check heeft overeenkomsten met de anamnese (vraaggesprek). Tijdens de gezondheidscheck wordt de gezondheid van uw dier in kaart gebracht. We bespreken natuurlijke mogelijkheden welke ingezet kunnen worden om uw dier te ondersteunen.

Bij ernstige klachten of twijfel zal ik je altijd eerst naar de dierenarts doorverwijzen.