1e afspraak

Voorafgaande aan de 1e afspraak heeft u bij de bevestiging van de afspraak een intakeformulier ontvangen. Vier werkdagen voor de anamnese ontvang ik deze graag retour om mij voor te bereiden op de afspraak.

1. Anamnese

De eerste afspraak zal bestaan uit een vraaggesprek (anamnese) welke op stal of bij u thuis plaatsvindt. Hierbij ga ik op zoek naar de oorzaak van de klacht. Tijdens dit vraaggesprek probeer ik een beeld te krijgen van uw dier. Ik stel daarom niet alleen vragen over de klacht maar, ook over de (medische) geschiedenis van het dier, het gedrag en de voeding. Tijdens het vraaggesprek observeer ik het dier.

2. Onderzoek

Aan het einde van de anamnese zal er een onderzoek plaatsvinden. Het onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een energetisch onderzoek. Na het onderzoek wordt er een aromatest afgenomen. Sommige dieren vinden dit niet prettig; bij deze dieren zal deze test overgeslagen worden.

3. Stappenplan

Aan het einde van de anamnese bespreken we wat ik gezien heb. Deze informatie neem ik mee naar huis. Het streven is om binnen 48 uur een behandeladvies naar u toe te sturen. Mochten er aan de hand van het behandeladvies vragen zijn dan kunnen deze kort besproken worden tijdens het spreekuur op dinsdag of via mail.

4. Vervolgafspraken

Na het inzetten van het advies hoor ik graag hoe het gaat. Tijdens de vervolgafspraak welke fysiek of telefonisch kan plaatsvinden bespreken we het vervolgtraject. We kijken of er bijsturing of aanpassingen in het behandeladvies nodig zijn.

Gezondheidscheck

Het is ook mogelijk om preventief een natuurgeneeskundig consult aan te vragen. Deze check heeft overeenkomsten met de anamnese (vraaggesprek). Tijdens de gezondheidscheck wordt de gezondheid van uw dier in kaart gebracht. We bespreken natuurlijke mogelijkheden welke ingezet kunnen worden om uw dier te ondersteunen. Bij ernstige klachten of twijfel zal ik je altijd eerst naar de dierenarts doorverwijzen.